Pasti spletnega oglaševanja

Spletno oglaševanje lahko v trenutku na spletno stran pripelje celo hordo novih obiskovalcev, med katerimi je gotovo tudi kar nekaj potencialnih strank. Prav tako možno pa je, da v oglaševanje vložimo tisoč evrov, a učinka sploh ne opazimo. Medtem ko spletna optimizacija poskrbi vsaj za to, da je spletna stran …